head

zivot

ucenici

skola

linkovi

Stranicu je najbolje gledati iz Get Firefox!


Pravilnik o kućnom redu
Značenje pojmova u ovom Pravilniku:1. Prostor škole – pod prostorom škole podrazumijev se slijedeće: dvorište Škole, učionice, kabineti, radionice, hodnici, kotlovnica, nadstrešnice, športska dvorana ,igrališta i dr.

2. Prostori drugih subjekata – pod prostorom drugih subjekata u kojima se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika su: svi prostori u kojima učenici borave i izvršavaju određene zadaće koje su u svezi sa ostvarivanjem ciljeva i zadaća nastavnog plana i programa i godišnjeg plana i programa; zdravstvene ustanove u kojima učenici ostvaruju zdravstvenu zaštitu; kulturni objekti u kojima učenici organizirano borave s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba;

3. Polaznici obrazovanja odraslih – to su svi polaznici obrazovanja odraslih bez obzira da li se radi o polaznicima verificiranih oblika obrazovanja od strane Ministarstva prosvjete i športa ili polaznicima raznih vrsta neverificiranih oblika obrazovanja (tečajevi, seminari, stručno osposobljavanje i dr.)

4. Posjetitelji škole – To su svi posjetitelji koji dolaze u Školu po bilo kojem osnovu (roditelji učenika, bivši polaznici obrazovanja, bivši djelatnici, korisnici usluga Škole po bilo kojem osnovu i dr.).
20 Nov 2008 by admin

ETIČKI KODEKS II - Poziv na suradnju
Dragi učenici i poštovani roditelji !


Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski odbor u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem učenika i Vijećem roditelja donosi kućni red .

Nacrt ovog Prijedloga Kućnog reda napravili smo na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta škole .

Molimo Vas da sve svoje primjedbe i prijedloge dostavite na e-mail škole : os-zagreb-054@skole.t-com.hr do 25.studenog 2008.god. , kako bi konačni Prijedlog Kućnog reda dostavili Školskom odboru na usvajanje .S poštovanjemRavnatelj


Željko Vidmar, prof.

19 Nov 2008 by admin


ETIČKI KODEKS neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠTB
Na temelju članka 25. Statuta Osnovne škole Tituša Brezovačkog, Zagreb Špansko 1, Školski odbor je u suradnji s Učiteljskim vijećem na sjednici održanoj u listopadu 2008. godine donio


E T I Č K I K O D E K S


Zagreb, studeni 2008. godine
19 Nov 2008 by admin

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG
škol. god. 2008./2009.

1.IX. Međunarodno priznanje hrvatskog jezika (prof. hrv. jez.)
8.IX. Međunarodni dan pismenosti (knjižnica, učitelji hrvatskog jezika)
26.IX. Europski dan jezika (učitelji stranih jezika, škol. knjižnica)


Listopad

1.X. Međunarodni dan djeteta (škol. knjižnica, razrednici)
5.X. Svjetski dan učitelja (škol. knjižnica)
6.-12.X. Dječji tjedan (učiteljice; knjižnica)
8.X. Dan neovisnosti RH (profesori povijesti)
12.X. Dan zahvalnosti za plodove zemlje
15.X. Početak Mjeseca hrvatske knjige (knjižnica)
16.X. Dan kruha (Kalafatić Višnja)
20.X. Svjetski dan jabuka (Muheljić, Vasić)
24.X. Dan OUN (povijest)
27.X. Međunarodni dan školskih knjižnica (škol. knjižnica)Studeni

1.XI. Dan spomena na mrtve (vjeroučitelji - razglas, pano-knjižnica)
9.XI. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma (Mira Pofek Hladnik i prof. povijesti)
15.XI. Završetak Mjeseca hrvatske knjige (knjižnica – susret s piscem))
16.XI. Međunarodni dan tolerancije (Silva Strnad Jerbić- tekst za razglas; knjižnica-pano)
18.XI. Dan sjećanja na Vukovar (Slavica Pervan- tekst za razglas- prijedlog: tekst Siniše Glavaševića)
24.XI. Dan hrvatskog kazališta – „Tituševi dani“-natjecanje glumaca i recitatora naše škole (Nevenka Mihovilić i voditelji dramskih grupa)


Prosinac


1.XII. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (prof. biologije)
8.XII. 370. god. Smrti Ivana Gundulića (knjižnica i prof. hrv. jez.)
10.XII. Dan čovjekovih prava (razrednici; knjižnica-pano)
6.XII. Sv. Nikola (vjeroučitelji-tekst za raglas; knjižnica-pano)
19.XII. Školska priredba za Božić i božićna prodaja (Irina Osmanbašić)


Siječanj

15.I. Dan međunarodnog priznanja RH (prof. povijesti)
27.I. Dan sjećanja na Holokaust i sprečavanje zločina protiv čovječnosti (prof. pov. I razrednici)


Veljača


12.II. Darwinov dan – 200. god. Rođenja Charlesa Darwina (prof. biologije; knjižnica-pano)
14.II. Valentinovo : ples, karaoke
21.II. Međunarodni dan materinskog jezika (predmetni učitelji; knjižnica)
24.II. Maškare (niži razredi)


Ožujak


1.III. 200. g. rođenja Frederica Chopina (Predrag Bobić – koncert učenika koji sviraju klavir; knjižnica)
7.III. Dan zdravlja (Peh, Crnčec, Tokić, Kostalić)
8.III. Međunarodni dan žena (Sindikati)
8.III. 110.g. rođenja Mate Lovraka (učiteljice; knjižnica)
11.-17.III. Dani hrvatskog jezika (knjižnica, prof. hrv. jez.)
21.III. Goranovo proljeće; Svjetski dan pjesništva(UNESCO) (knjižnica-Veče poezije, prof. hrv. jez.)
22.III. Svjetski dan voda (u okviru prirode i društva i biologije)


Travanj

2.IV. Međunarodni dan dječje knjige (školska knjižnica)
12.IV. Uskrs (vjeroučiteljice-razglas; knjižnica-pano)
22.IV. Dan hrvatske knjige (Škol. knjižnica – susret s piscem; prof.hrv. jez.; učiteljice)
22.IV. Dan planeta Zemlje (Eko grupe, cvjećari, razredi; knjižnica)
23.IV. Svjetski dan knjige i autorskih prava (knjižnica)
27.IV. Svjetski dan kazališta (Izrada lutaka-seminar: Gordana Fileš; knjižnica)


Svibanj

1.V. Međunarodni praznik rada (Borošak-razglas)
8.V. Svjetski dan Crvenog križa (Capan, Ljubičić – razglas)
11.V. Svjetski dan pisanja pisama (knjižnica, učitelji hrv. i stranih jez.
15.V. Međunarodni dan obitelji (razrednici, pedagog, psiholog)
18.V. Međunarodni dan muzeja (viši razredi – posjet nekom muzeju; knjižnica - pano)
21.V. Dan škole (priredba- Mirjana Torer & comp.)
27.V. Svjetski dan sporta (Sportom do zdravlja – Badovinac, Petković, Gudelj)
31.V. Svjetski dan nepušenja i Dan Zagreba (svi)


Lipanj

4.VI. Međunarodni dan nedužne djece, žrtava nasilja (UNESCO)
5.VI. Svjetski dan čovjekove okoline (Svi)
8.VI. Svjetski dan oceana (priroda, biologija)
29 Sep 2008 by admin