head

zivot

ucenici

skola

linkovi

Stranicu je najbolje gledati iz Get Firefox!


Broj učenika:
I. - IV. razreda - 16 razrednih odjela - 392 učenika
V.- VIII. razreda - 16 razrednih odjela - 411 učenika
I.- VIII. razreda 803 učenika - 32 razredna odjela

PROSTORNI UVJETI

Škola je opremljena nastavnim sredstvima po kabinetima i učionicama. U svakoj učionici je uveden kablovski priključak za kabolvsku TV sa televizorima, grafoskopima i projekcionim platnima.Škola ima dvije multi - medijske učionice opremljene LCD projektorima koji su povezani MM uređajima. Kabineti fizike, matematike, hrvatskog jezika i kemije također su opremljeni računalima.

1. Učionice za razrednu nastavu i predm.nastavu 2187,36 m2
2. Specijalizirane učionice za predmetnu nastavu 141,12 m2
3. Kabineti (biolo., kemi.,fiz., the. i posebna gr.) 318 m2
4. Dvorana za TZK 1601,64 m2
5. Radionica za tehničku kulturu 70,56 m2
6. Informatička učionica 70,56 m2
7. Učionica za vjeronauk 70,56 m2
8. Knjižnica 81,50 m2
9. Upravni dio (rav., taj., rač. i ped-def) 101,50 m2
POVRŠINA VANJSKIH PROSTORA ŠKOLE 14943,00 m2


DOPUNSKA NASTAVA

U sklopu rada škole odvija se DOPUNSKA NASTAVA iz hrvatskog jezika i matematike od 1. do 8. razreda, engleskog jezika u 6. razredima, njemačkog jezika u 5. i 6. razredima, fizike u 7. razredima i zemljopisa u 5. razredima. U grupi može biti najviše 8 učenika kako bi se organizirao individualizirani pristup, a uključeni su dok postoji potreba za savladavanjem određenog dijela gradiva. Nakon toga se uključuju novi učenici.

DODATNA NASTAVA
Izvodi se iz HRVATSKOG JEZIKA, MATEMATIKE, KEMIJE, FIZIKE, BIOLOGIJE I STRANIH JEZIKA

IZBORNA NASTAVA
PROGRAMI:
ENGLESKI i NJEMAČKI JEZIK, (4.-8. razreda)
RKT VJERONAUK, (1. - 8.razreda)
INFORMATIKA, (5. -8.razreda)
ROBOTIKA, (7. i 8. razredi)
KEMIJA, (7. i 8. razredi)
ASTRONOMIJA, (7. i 8. razredi)

Organizirana je i IZVANUČIONIČNA nastava:
Plivanje – 1. - 4. razredi
Igre i športovi, (slobodno vrijeme za PB)1.-3. razredi
Škola u prirodi za učenike 3. razreda
Izleti: Svi odjeli od 1.-8. razreda

Terenska nastava: Svi odjeli od 1.-8. razreda

Posjet kazalištu, izložbama, sajmovima i ostalim kulturnim ustanovama

POSEBNI PROGRAMI ŠKOLE

-PSP: već 15 godina u suradnji sa Socijalnom zaštitom organizirane su dvije grupe produženog boravka od 5. do 8. razreda za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju i organizaciji slobodnog vremena.
- Identifikacija i rad s darovitom djecom odvija se u 3. i 4. razredu.